ادامه مطلب...

(( آگهی مناقصه عمومی ))

شهرداری نگین شهر در نظر دارد براساس مصوبه 421 مورخ 14/10/96 شورای اسلامی نگین شهر نسبت به واگذاری خدمات شهری و فضای سبز سطح شهر و نیروی انسانی مورد نیاز بخش اداری ، فنی ، خدماتی بصورت حجمی از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی به مدت یک سال اقدام نماید . لذا شرکت های خدماتی دارای گواهی صلاحیت خدماتی پیمانکاری سال 1396 از اداره کل تعاون ، کار و امور اجتماعی می توانند پیشنهادات خود را از تاریخ 17/11/1396لغایت آخر وقت اداری 28/11/1396 با امور مالی شهرداری نگین شهر یا به سایت شهرداری نگین شهر به آدرس اینترنتی : www.neginshahrcity.ir مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه آن در پاکت الف(تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب(اساسنامه ، مدارک شرکت در مناقصه ) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت ) به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده در پاکت لاک و مهر شده به واحد دبیرخانه شهرداری نگین شهر اقدام نمایند

((شرایط ، اسناد و مدارک مورد نیاز مناقصه عمومی ))

*کلیه مراحل برگزاری مناقصه تابع آئین نامه معاملات شهرداری می باشد.

*متقاضیان مکلف به رعایت ترتیب تهیه ، شرایط و تسلیم پیشنهادات مطابق باآئین نامه معاملات شهرداری می باشند.

* تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 000/000/280 ریال تعیین و به صورت ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد به حساب جاری 0107372627008 نزد بانک ملی شعبه آزادشهر به نام شهرداری نگین شهر به مدت تعیین شده در متن آگهی مناقصه واریز و رسید مربوطه را در پاکت الف لاک و مهر شده ارائه گردد  

*متقاضیانی که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند مکلف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف ، اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ، تائید از اداره کل تعاون و کار و امور اجتماعی ، رزومه ، اسناد و مدارک شرکت در مناقصه در پاکت ب و پیشنهاد و آنالیز قیمت در پاکت ج به صورت پلمپ شده در مدت زمکان تعیین شده در متن آگهی و شرایط اسناد و مدارک مورد نیاز مناقصه می باشند.

* معیار و روش ارزیابی کیفی و کمی که شرکت کنندگان بر اساس رزومه (مفاصاحساب تامین اجتماعی به همراه قراردادهای مربوطه) اجرای پروژه های مشابه تعیین می گردد.

* شرکت هایی که در گذشته با شهرداری قراداد داشتند و دارای اخطار بودند مجاز به شرکت در مناقصه نمی باشند و در صورت شرکت در مناقصه به پیشنهاد آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* هزینه انتشار آگهی و پرداخت کلیه کسورات ناشی از اجرای پروژه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

* مطابق با آئین نامه معاملات شهرداری و تضمین برای معاملات دولتی و شهرداری مبلغ پیش پرداخت تا سقف ده درصد با نظر کارفرما و تضمین حسن انجام تعهدات حداقل ده درصد مبلغ اولیه پیمان اخذ ، پرداخت و مستهلک می گردد.

* شهرداری در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار و در این صورت تضمین شرکت در مناقصه استرداد می گردد.

* مدت زمان اجرای پروژه 14 ماه می باشد.(اسفند 96 لغایت فروردین 98)

* پاکت اسناد مناقصه در روز یکشنبه 29/11/96 راس ساعت 15 در محل شهرداری نگین شهر بازگشایی می گردد.

* مدت زمان لازم برای بررسی پیشنهاد قیمت و تشخیص برنده مناقصه از تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادها حداکثر ظرف مدت 7 روز تعیین و پس از موافقت شهردار و تصویت شورای اسلامی شهر حداکثر ظرف مدت 5 روز به استثنای ایام تعطیل به برنده مناقصه ابلاغ می گردد.

* چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب اولویت در مدت زمان تعیین شده در ماده 20 آئین نامه معاملات شهرداری (14 روز به استثنای ایام تعطیل) به نفع شهرداری ضبط و مناقصه تجدید می گردد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 1-35773770-017 تماس حاصل فرمایید.

                                                                                               

                                                                                                                 

                                                                                                                                          قاسم سمیعی

                                                                                                                                     شهردار نگین شهر

ادامه مطلب...

مهندس سمیعی شهردار نگین شهر به اتفاق اعضای شورای اسلامی نگین شهر با جناب آقای حسینی فرماندار شهرستان آزادشهر دیدار و گفتگو نمودند در این دیدار در رابطه با مسائل و مشکلات نگین شهر بحث و تبادل نظر شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نگین شهر

ادامه مطلب...

احداث کاهنده سرعت  در بلوار شهید اسودی  ( ورودی نگین شهر روبروی مسکن مهر )  توسط کارگران شهرداری نگین شهر انجام شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نگین شهر

ادامه مطلب...

دیدار مهندس سمیعی شهردار نگین شهر به اتفاق شهرداران شهرستان ازادشهر ورامیان با مهندس افشانی معاون عمرانی وزیر کشور ورئیس سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور به اتفاق نماینده محترم مجلس جناب آقای دکتر ابراهیمی .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نگین شهر

ادامه مطلب...

صبح روز شنبه مورخه 96/11/14 زنگ انقلاب در دبیرستان شهید صفر رجبلو با حضور امام جمعه معزز نگین شهر حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج آقای بهرامی و مهندس سمیعی شهردار نگین شهر و اعضای شورای اسلامی نواخته شد .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نگین شهر

ادامه مطلب...

صبح روز پنج شنبه ساعت 10 صبح مورخه 12/11/96 در اولین روز از دهه مبارک فجر 1396 با حضور مسئولین شهری و شهرستانی و امام جمعه نگین شهر مراسم درختکاری (زراعت چوب پالونیا ) در زمینهای کم بازده معدن سنگ شکن شهرداری نگین شهر انجام شد . روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نگین شهر

ادامه مطلب...

در راستای استفاده از نظرات و پیشنهادات بزرگان ، ریش سفیدان ، معتمدین و افراد تحصیلکرده و ذی نفوذ در مدیریت شهری و همچنین ارائه گزارش عملکرد شهرداری و شورای اسلامی به شهروندان فهیم نگین شهر دومین نشست صمیمی شهردار و اعضای شورای اسلامی با شهروندان عصر  روز چهار شنبه  مورخه  96/11/4 بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع نگین شهر برگزار گردید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نگین شهر

ادامه مطلب...

عملیات سرویس و تعمیر و نگهداری قطعات سنگ شکن که توسط نیروهای زحمت کش سنگ شکن شهرداری نگین شهر به صورت روزانه انجام میگیرد . لازم به ذکر است که کارگاه سنگ شکن شهرداری نگین شهر یکی از مهمترین منابع درآمدی پایدار شهرداری نگین شهر می باشد که نقش مهمی در پروژه های عمرانی شهر دارد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نگین شهر

ادامه مطلب...

جلسه شهردار و شورای اسلامی نگین شهر با مهندس یزدیان و مهندس حسینی در خصوص کشت زراعت پالونیا در زمینهای معدن شهرداری و همچنین احداث گلخانه در زمین سه هکتاری جنب گلزار شهداء  در راستای ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری در محل دفتر شهردار برگزار گردید.

روابط عمومی شهرداریو شورای اسلامی نگین شهر

 

ادامه مطلب...

به منظور محافظت و نگهداری از ماشین آلات شهرداری در برابر گرما و سرما ( برف و باران) پروژه پارکینگ ماشین آلات شهرداری و اتاقک نگهبانی و کشکیک آتش نشانی  درضلع غربی شهرداری در حال احداث می باشد که بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که  مراحل زیرسازی آن انجام شده که ان شاء الله پس از آسفالت کف پارکینگ قابل بهره برداری خواهد بود .

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نگین شهر

سال 1395

شهردار نگین شهر

مهندس قاسم سمیعی

شهردار نگین شهر

تلفن تماس با شهردار

 017-35773777

ملاقات عمومی با شهردار

روزهای سه شنبه

پیوندها